office@motocoase.ro
Wish List (0)
Wishlist
Telefon: 0257 369 000

Politica de confidențialitate

Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.motocoase.ro şi explică modul în care Gamanor SRL foloseşte şi protejează informaţiile tale personale furnizate în timpul utilizării site-ului. Dacă intri pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de exemplu, magazinul online, contul meu etc.), înainte de a le folosi, te rugăm să citeşti cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora.

Prin acordul tău exprimat prin accesarea şi utilizarea www.gamanor.ro, datele tale cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine pot fi prelucrate şi utilizate de Gamanor SRL în scopul furnizării serviciului solicitat de dvs.sau în scopul realizării unui interes legitim al Gamanor SRL pentru îmbunătăţirea serviciilor sale.

Datele cu caracter personal prelucrate constau în informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal pot fi date de contact, detalii cu privire la tranzacții, metadate ale informațiilor comunicate electronic, date comerciale, date economice, financiare și de asigurare, în funcție de produsele și/sau serviciile achiziționate.

Gamanor SRL nu solicit și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă serviciu specific societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor.

In baza Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiezi de drepturi specific în ceea ce privește protecția datelor, iar Gamanor SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora. Gamanor SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura că drepturile tale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător. Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces (înseamnă că aveți dreptul de a primi o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la aceste date precum și de a primi informații despre cum sunt prelucrate aceste date)
  • dreptul la rectificare (vizează dreptul dumneavostră de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete)
  • dreptul la portabilitatea datelor (se referă la faptul că aveți dreptul de a primi datele prelucrate de către compania noastră, într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul de a solicita transmiterea acestora unui alt operator, în mod direct) 
  • dreptul la opoziție (vizează dreptul de a vă opune prelucrării în temeiul unui interes public sau interes legitim sau dacă prelucrarea are ca scop marketingul direct)
  • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, (înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor prelucrate, în oricare din următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, nu există un temei legal pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele au fost prelucrate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale)
  • dreptul la restricționarea prelucrării (poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea ci numai restricționarea, nu mai avem nevoie de date pentru îndeplinirea scopului, însă le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță precum și dacă vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră). 

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă catre Gamanor SRL., prin:

- poștă la adresa Arad, str Calea Radnei, nr 137, județul Arad 

- email la:office@gamanor.ro

Online - dacă doriţi să gestionaţi datele cu caracter personal stocate pe website-ul nostru online o puteţi face mergând la pagina GDPR pe care o puteţi găsi în meniul din subsolul website-ului la secţiunea "Contul meu".

 De asemenea, pentruorice întrebări sau nelămuriri/nemulțumiri vă puteți adresa prin email la office@gamanor.ro sau telefonic la numărul 0257/369000, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09,00 – 16,00,iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal. 

Toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile tale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care Gamanor SRL va continua as prelucreze datele personale pe baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri pot intervene termenele legale de arhivare.

Veți primi în continuare comunicări administrative sau necesare pentru executarea comenzii/contractului sau intereselor legitime ale Gamanor SRL, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă).

Dacă nu sunteti de acord cu condiţiile de utilizare a datelor cu caracter personal de către Gamanor SRL, aveți dreptul de a nu mai utiliza acest web site.